Moleculair-genetisch onderzoek bij [alpha]-thalassemie in Nederland

Onderzoek
D. de Korte
H.T.M. Cuypers
A. de Klein
I. Winkel
H. Vuil
D. Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:872-5
Abstract

Samenvatting

In een groep van 5000 patiënten bij wie hemolytische anemie werd vermoed, werd moleculair-genetisch onderzoek verricht naar deletievormen van α-thalassemie. In totaal werd bij 776 (15,6) van de patiënten een deletie van één of meer α-globinegenen gevonden. Dezelfde groep van patiënten werd ook onderzocht op eiwitniveau naar afwijkende hemoglobinen en β-thalassemie. In totaal werd bij 30 van de patiënten α-thalassemie, β-thalassemie, een afwijkend hemoglobine of een combinatie hiervan gediagnostiseerd. Bij patiënten met een hemoglobinopathie was de frequentie waarmee α-thalassemie werd gevonden meer dan 2 keer zo hoog (33) als bij mensen zonder hemoglobinopathie. Voorselectie van de patiënten op grond van aanwezigheid van microcytaire erytrocyten en (of) een verlaagde ADW0,5 van de erytrocyten leverde een hoog percentage fout-negatieve en fout-positieve uitslagen op. Daarom wordt geadviseerd om bij hemoglobine-onderzoek naast eiwitchemisch onderzoek altijd moleculair-genetisch onderzoek naar deletievormen van α-thalassemie te verrichten.

Auteursinformatie

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Bloedcelchemie, Postbus 9900, 1006 AD Amsterdam.

Dr.D.de Korte, dr.H.T.M.Cuypers en dr.D.Roos, biochemici: A.de Klein, I.Winkel en H.Vuil, analisten.

Contact dr.D.de Korte

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties