Mogelijke link tussen omikron en pseudokroep

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5137

In een Amerikaans kinderziekenhuis is de gelijktijdige diagnostisering van SARS-CoV-2 en pseudokroep sinds december 2021 flink toegenomen. Dat is in een prepublicatie in Pediatrics te lezen. Is omikron de boosdoener?

artikel

Pseudokroep is een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen, die hoofdzakelijk kinderen treft – mogelijk vanwege hun relatief kleine bovenste luchtwegen. De omikronvariant van SARS-CoV-2 lijkt zich, in tegenstelling tot eerdere varianten van het virus, vooral in dit deel van de luchtwegen te manifesteren en zou daarom een rol kunnen spelen in het ontstaan van pseudokroep. Coronavirussen zijn ook al eerder in verband gebracht met de aandoening; het is echter niet duidelijk of de virale infectie causaal of co-infectieus was.

In de periode 1 maart 2020-15 januari 2022 diagnosticeerden artsen op de SEH van het Boston Children’s Hospital 75 kinderen met covid-19-geassocieerde pseudokroep (Pediatr. 2022; online 8 maart). Van deze infecties deed 81% zich voor in de periode dat de omikronvariant circuleerde: mediaan waren er pre-omikron wekelijks 0 infecties (interkwartielafstand (IQR): 0-0) en tijdens omikron 11 (IQR: 2-17). Er heeft echter geen virale genotypering plaatsgevonden, dus de onderzoekers kunnen niet met zekerheid stellen dat de kinderen waren getroffen door deze variant. Wel geven ze aan dat de presentatie van pseudokroep bij covid-19 mogelijk ernstiger is dan bij een andere virale oorsprong; er werden meer kinderen opgenomen en er was meer medicatie nodig.

In de COPP-studie, die klinische informatie verzamelt over kinderen met covid-19 van 40 Nederlandse ziekenhuizen, zijn tot en met maart 2022 in totaal 6 kinderen gemeld met pseudokroep ten gevolge van covid-19. Dat waren er 2 in het voorjaar van 2020 en 4 sinds januari 2022.

COPP-onderzoeker en kinderarts-immunoloog Emmeline Buddingh (LUMC) licht het mogelijke verband desgevraagd toe: ‘Ten tijde van omikron zien we wel duidelijk meer pseudokroep in de database dan daarvoor, maar er zijn in die periode ook relatief meer kinderen opgenomen geweest. En de absolute aantallen blijven laag. Het beloop bij al deze kinderen was trouwens mild: niet “anders dan anders” voor pseudokroep.’

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Covid-19

Ook interessant

Reacties