Moet je schaarste in de zorg bespreken met de patiënt?

D6447_F0
Gert Jan van der Wilt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6447
Abstract

De overheid wil de kosten van de gezondheidszorg beteugelen. Tegelijkertijd wordt het personeelstekort in de zorg steeds nijpender. Deze omstandigheden dwingen zorgverleners dagelijks om te kiezen welke zorg zij nog wel kunnen bieden, en welke niet. In de serie ‘Verdeelvraagstukken’ onderzoekt het NTvG welke rol schaarste kan of moet gaan spelen in zorg, op beleidsniveau en in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt.

Het Zorginstituut wil dat zorgverlener en patiënt in gesprek gaan over schaarste. Hoe wenselijk is dat? Gert Jan van der Wilt laat zien dat het al gauw wringt. Zoals bij de vraag of het dure middel risdiplam moet worden voorgeschreven aan een kind met spinale musculaire atrofie.

Samenvatting

In het kader van het programma ‘Passende Zorg’ heeft het Zorginstituut er onder meer voor gepleit dat schaarste in de zorg ook onderwerp van gesprek mag worden tussen zorgverlener en patiënt. In dit artikel wordt de wenselijkheid van dit voorstel verkend. Dit wordt gedaan aan de hand van een nieuw en duur geneesmiddel voor de behandeling van kinderen met spinale musculaire atrofie, risdiplam.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Health Evidence, Nijmegen: prof.dr. G.J. van der Wilt, ‘healthcare technology assessment’(HTA)-deskundige.

Contact G.J. van der Wilt (gertjan.vanderwilt@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gert Jan van der Wilt ICMJE-formulier
Verdeelvraagstukken in de spreekkamer
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken in #14 Levensloopgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties