Misleidende informatie over nieuwe medicijnen in de nieuwsmedia

Nieuws
F. Kievits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1328

Televisie, dag- en weekbladen zijn voor het publiek de belangrijkste informatiebronnen voor nieuw op de markt te verschijnen geneesmiddelen en behandelingen. De verstrekte informatie blijkt echter vaak onvolledig en te positief.

De journalist Ray Moynihan onderzocht samen met medewerkers van de Harvard Medical School 180 Amerikaanse dagbladen en 27 televisiereportages…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties