Misbruik van anticholinergica
Open

Klinische les
01-04-1990
B.P. Dieleman, W.W. van den Broek en B.J.M. van de Wetering

Dames en Heren,

Anticholinergica worden regelmatig voorgeschreven ter bestrijding van de motorische bijwerkingen die patiënten kunnen ondervinden van behandeling met neuroleptica. Zoals blijkt uit de volgende twee ziektegeschiedenissen kan het voorschrijven van anticholinergica aanleiding geven tot bewust misbruik, hetgeen niet zonder risico is.

Patiënt A, een chronische paranoïde, psychotische man van 28 jaar, is onder behandeling van de RIAGG, waar hij maandelijks een depotneurolepticum per injectie toegediend krijgt. Hij bezoekt sinds juli 1986 regelmatig buiten de kantooruren ook de afdeling spoedeisende hulp van een academisch ziekenhuis, waar iedere dag een andere assistent-geneeskundige poortdienst doet. In november 1986 komt hij 's nachts trihexyfenidyl (Artane) vragen vanwege ‘de bijwerkingen van het depot’ dat hij onlangs weer gekregen heeft. De door de RIAGG verstrekte hoeveelheid trihexyfenidyl is volgens hem niet toereikend. Hij wordt na lichamelijk onderzoek echter zonder recept naar huis toegestuurd. In januari 1987 verschijnt hij weer en vraagt om een slaapmiddel. Aan hem wordt één ...