Minimaal invasieve arteriële coronaire bypasschirurgie: op kloppend hart en via kleinere toegangsweg

Opinie
C. Borst
E.W.L. Jansen
P.F. Gründeman
E.O. Robles de Medina
J.J. Bredée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1134-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1145.

In 1964 werd door Kolessov en Potashov in Leningrad bij een patiënt via een thoracotomie de linker A. thoracica interna (A. mammaria interna) verbonden met de ramus interventricularis anterior (ramus descendens anterior; linker coronairarterie).1 Deze eerste arteriële coronaire bypassoperatie werd uitgevoerd op het kloppend hart.

De ontwikkeling van de hartlongmachine in de jaren vijftig maakte het mogelijk coronairchirurgie op een geheel stilgelegd hart te verrichten. Hierbij kan het hart alzijdig benaderd worden. Zonder bloed biedt het stilstaand operatiegebied optimale omstandigheden voor nauwkeurige anastomosechirurgie. De keerzijde van dit gemak was echter het op de achtergrond raken van de mogelijkheid coronairchirurgie op het kloppend hart te verrichten.

Vanaf eind jaren zestig heeft de coronaire bypasschirurgie een hoge vlucht genomen, aanvankelijk met behulp van autologe veneuze bypass ‘grafts’ (V. saphena magna), later ook met arteriële grafts (voornamelijk A. thoracica interna).1 In 1994 werden in…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Hart-Long Instituut, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Cardiologie: prof.dr.C.Borst en dr.P.F.Gründeman, artsen; prof.dr.E.O.Robles de Medina, cardioloog.

Afd. Cardiopulmonale Chirurgie: E.W.L.Jansen en prof.dr.J.J.Bredée, cardiopulmonaal chirurgen.

Contact prof.dr.C.Borst

Ook interessant

Reacties