Minder sterfte bij IC-patiënten door arteriële lijn?

Nieuws
Peter Pickkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8439

Waarom dit onderzoek?

Bij veel IC-patiënten wordt een arteriële lijn aangelegd om bloedafnames en hemodynamische monitoring te faciliteren. Maar reduceert dat de sterfte?

Onderzoeksvraag

Wat is de relatie tussen het gebruik van een arteriële lijn en de ziekenhuismortaliteit bij IC-patiënten?

Hoe werd dit onderzocht?

Op 139 IC-afdelingen in de VS…

Auteursinformatie

Contact (P.Pickkers@ic.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Armand
Girbes

Een helder referaat van een echter zinloos onderzoek. Patiënten kunnen niet beter af zijn door diagnostiek, maar slechts door de behandeling volgend op de interpretatie van de diagnostiek. Wel is van belang te zien of de wijze van diagnostiek per se schadelijk is. Ik vermoed sterk dat nog nooit prospectief, of met propensity scores, is aangetoond dat de overlevingskansen verbeteren door auscultatie met de stethoscoop, door palpatie van de buik, door een thoraxfoto te vervaardigen, lactaat bepaling of door het meten van de lichaamstemperatuur. En zo kan ik nog wel even doorgaan, quod non.

Armand Girbes, VUmc, hoofd afdeling ICV

Collega Girbes is correct dat diagnostiek/monitoring per se de prognose van een patient niet zal beinvloeden. Anderzijds, de procedure om een arteriele lijn aan te leggen wordt toch wel uitgevoerd met de gedachte dat de patient hier voordeel van zou kunnen ondervinden, afgewogen tegen de potentiele complicaties. Uiteraard gaat het dan om een mogelijk voordeel van therapeutische interventies die uitgevoerd worden op basis van de informatie die door aanwezigheid van de arteriele lijn beschikbaar komt, en niet om een mogelijk voordeel van de arteriele lijn zelf. Met alle beperkingen van observationeel onderzoek (die maar deels te ondervangen zijn met statistische correcties) suggereert het gerefereerde artikel dat een gunstig effect op overleving niet aanwezig is. Dat sluit overigens niet uit dat gunstige effecten bij invasief gemonitorde patienten op zachtere eindpunten wel aanwezig kunnen zijn. Betere hemodynnamisch management zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld minder schade aan nieren of cognitie, hetgeen zich niet direct vertaald in een effect op overleving.

Peter Pickkers, internist-intensivist Radboudumc