Michaël Servet: niet de ontdekker van de kleine bloedsomloop
Open

Geschiedenis
15-01-2009
Hittjo H. Kruyswijk en Harm Beukers

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden.

Dr. H.H. Kruyswijk, emeritus cardioloog en historicus.

Scaliger Instituut: prof.dr. H. Beukers, medisch historicus.

Contactpersoon: dr. H.H. Kruyswijk (hhkruyswijk@hetnet.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juni 2008