M.Hartman 60 jaar arts.

J.W. van den Blink-Rolder
J.C. Schultsz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1816

– Nadat M. (Ties) Hartman 60 jaar geleden zijn medische studie aan de universiteit van Utrecht had beëindigd, vestigde hij zich, mede op sterk aandringen van de overheid, op Marken. Dit toen nog zeer geïsoleerde eiland was wat gezondheidsvoorzieningen betreft een achtergebleven gebied. Hem wachtte daar dan ook een zware taak. De tuberculose bijv. vierde er hoogtij. Met grote energie en doorzettingsvermogen slaagde hij erin allerlei nieuwe voorzieningen en tot stand te brengen. Gezien de toenmaals minimale mogelijkheden voor therapie en preventie speelde het persoonlijke contact met de zieken een grote rol. Alleen al het bezoek aan het ziekbed van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties