Met name vrouwen kampen met postcovidsyndroom

Rosie Sikkel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5296

artikel

Nieuws in beeld
Percentage personen met ≥ 1 postcovidsymptoomcluster na SARS-CoV-2-infectie (2020-2021)
Nieuws in beeld | Percentage personen met ≥ 1 postcovidsymptoomcluster na SARS-CoV-2-infectie (2020-2021)

Vrouwen ervaren na het doormaken van covid-19 vaker dan mannen langdurige klachten (‘long covid’). Dat constateren de ‘Global Burden of Disease Long COVID Collaborators’ (GBD) in een recente publicatie (JAMA. 2022;328:1604-1615). De onderzoekers maakten onderscheid tussen de clusters ‘vermoeidheid’ (vermoeidheid, myalgie en stemmingswisselingen), ‘respiratoir’ (hoesten, kortademigheid) en ‘cognitief’ (vergeetachtigheid en concentratiestoornissen). Onder de 1,2 miljoen ondervraagde patiënten kwamen respiratoire klachten het vaakst voor (3,7%; 95%-BI: 0,9-9,6%), gevolgd door vermoeidheidsklachten (3,2%; 95%-BI: 0,6-10,0%) en cognitieve klachten (2,2%; 95%-BI: 0,3-7,6%). Bij kinderen (< 20 jaar) kwamen postcovidsymptomen minder vaak voor dan bij volwassenen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties