In memoriam P.J.H.Sikkenk.

C.M. Nuyens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:960-1
Download PDF

artikel

– Op 13 maart bereikte ons het droeve bericht dat collega Piet Sikkenk op 72-jarige leeftijd was overleden aan een fataal hartinfarct tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Hij was academisch tot chirurg opgeleid in Utrecht bij prof.Nuboer. Na zijn opleiding kwam hij in 1964 naar het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, waar hij 30 jaar met veel inzet heeft gewerkt. De overgang naar het zuiden des lands was voor hem en zijn vrouw Tiny, beiden geboren en getogen in Noord-Holland, destijds een grote stap. Het werkklimaat in het ziekenhuis en de samenwerking met de collega's Rutten en Peerenboom maakten echter veel goed.

Het praktische werk van de chirurgie boeide Sikkenk, maar hij had ook wetenschappelijke belangstelling, was kritisch en stelde hoge eisen aan zichzelf. Hij onderhield nauwe contacten met het Academisch Ziekenhuis Maastricht om in zijn vak bij te blijven. Hij was zeer belezen en kende zijn vakliteratuur goed. Ontwikkelingen in de chirurgie volgde hij op de voet. Zo introduceerde hij in Roermond de chirurgie bij morbide adipositas en was hij de eerste in ons ziekenhuis die een galblaas laparoscopisch verwijderde. Ook op het bestuurlijke vlak was hij actief. Gedurende 6 jaar was hij stafvoorzitter en hij was een gewaardeerd lid van de commissie Visitatie Niet-opleidingsklinieken Heelkunde, vanaf de oprichting in 1988 tot zijn uittreding in 1996.

In 1994 ging Sikkenk met pensioen, maar hij kwam nog regelmatig in het ziekenhuis om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de kliniek. Van zijn vrije tijd genoot hij zeer, ook van zijn 7 kinderen en 15 kleinkinderen.

Zijn geheel onverwachte overlijden was voor ons allen een grote schok. Onze gevoelens van medeleven gaan vooral uit naar zijn vrouw Tiny, met wie hij de laatste jaren altijd samen was. Wij wensen haar en de kinderen veel sterkte voor de toekomst.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties