In memoriam P.A. de Wilde. 8 Juli 1872-29 Mei 1946

Hammes, Th.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1946;90:602-4