In memoriam L.J.J. Peiffer

Appelman, J.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:2207