In memoriam jhr.A.C.Quarles van Ufford.

R. Gerth van Wijk,
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2476
Download PDF

- Op 24 augustus jl. is jhr.A.C.Quarles van Ufford, als allergoloog verbonden aan het Diakonessenhuis in Utrecht, op 60-jarige leeftijd overleden. Daarmee verloren we niet alleen een goede vriend; allergologisch Nederland heeft ook afscheid moeten nemen van een bijzondere collega.

Adriaan Quarles van Ufford was een allergoloog in hart en nieren. Opgeleid door Voorhorst in Leiden nam hij de praktijk van zijn vader in Utrecht over. Hij was arts en bestuurder. Binnen de allergologie heeft hij meerdere functies vervuld. In de jaren tachtig was hij secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) en van de vakgroep Allergologie. In 1993 werd in Rotterdam het Europese allergiecongres van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) gehouden. Quarles behoorde tot de kern van het organisatiecomité. Vele jaren was hij lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. Typerend was dat hij in 1995 akkoord ging met een tweede termijn als bestuurslid van de NVvA. Vervolgens werd hij opnieuw betrokken bij de organisatie van een groot EAACI-congres, dat in 2004 te Amsterdam gehouden werd. Hij heeft hier nog actief aan kunnen deelnemen. Al deze activiteiten waren tekenend voor zijn betrokkenheid bij het vak. Deze betrokkenheid was ook zichtbaar tijdens de gesprekken met het Centraal College voor Medisch Specialisten over de positionering van het specialisme allergologie. Als medeonderhandelaar had hij een duidelijke stellingname. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken – noch richting het college, noch richting vakbroeders.

Quarles’ denken en handelen werden gekenmerkt door scherpzinnigheid, rechtlijnigheid en een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuur. Tot op het laatst had hij belangstelling voor de ontwikkelingen in het vak, de richting waarin de allergologie zich bewoog. Hij was daar niet altijd gerust op. Maar in zijn liefde voor het vak was hij bovenal dokter. Tot het eind toe bleef hij werkzaam in zijn praktijk; hij was er voor zijn patiënten. Hij laat een grote leemte achter binnen de allergologie in Nederland. Hij zal gemist worden.

Gerelateerde artikelen

Reacties