In memoriam H.J. van Paasschen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2654