In memoriam H.H.Santman.

J. Brunt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:381

- Op 6 oktober 1986 overleed te Rotterdam collega H.H.Santman. Een zeer werkzaam leven werd toen afgesloten. Hij immers zag kans, buiten zijn drukke beroepswerk, de Rotterdamse artsengemeenschap op velerlei wijzen te dienen.

Hij werd geboren 29 oktober 1903 te Geertruidenberg. Hij studeerde te Leiden, waar hij in 1929 tot arts werd bevorderd. Na een assistentschap van 2 jaar in het Delftse Gasthuis vestigde hij zich als huisarts in Rotterdam-Hillegersberg. In de loop van de tijd nam hij vele functies op zich, zoals: secretaris van de Plaatselijke Huisartsen Vereniging, afgevaardigde naar de algemene vergadering van de KNMG voor district VI…

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties