In memoriam dr.T.A.Lie.

M.P.A.M. de Grood
A.A.W. op de Coul
S. Wijnalda
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:186-7

- Na een aangrijpend ziekbed overleed op 24 oktober 1988 dr.Karel Lie Tje An, neurochirurg, te Tilburg. Karel Lie werd op 16 mei 1922 te Padang (Sumatra) geboren. Hij volgde het lager en middelbaar onderwijs in Indonesië en studeerde een jaar aan de Geneeskundige Hogeschool te Djakarta. Hij kwam in 1946 met de ‘Oranje’ als verpleger naar Nederland. Aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam voltooide hij in 1953 zijn medische studie.

Zijn chirurgische loopbaan begon hij aan het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond bij Landman, maar een jaar later vertrok hij naar Amsterdam om bij Lenshoek en Noordenbos zijn neurochirurgische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties