In memoriam dr.E.Hammelburg.

J.J. Grote
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1176

Op 22 februari 1998 overleed Miel Hammelburg thuis in Wassenaar. Hammelburg werd geboren op 7 februari 1919 in Rotterdam. In 1938 deed hij eindexamen aan het Erasmiaans Gymnasium, waarna hij geneeskunde ging studeren in Leiden. Na zijn kandidaatsexamen in 1941 moest hij zijn studie onderbreken. Als joodse student week hij uit naar Frankrijk, waar hij in de land- en bosbouw ging werken. Daar perfectioneerde hij zijn Frans zodanig dat Franse collega's hem altijd roemden om zijn talenkennis.

Na zijn onderduikperiode kon hij in 1945 zijn studie in Amsterdam voortzetten. In 1949 deed hij artsexamen en van 1949-1952 werd hij opgeleid…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties