In memoriam dr.A.J.M.Duyzings, vrouwenarts.

H. van den Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2389

Na een intensief en welbesteed leven is op 93-jarige leeftijd overleden in Rotterdam dr.A.J.M.Duyzings (25 juli 1905-3 juli 1999). Binnen zijn familie werd hij getypeerd volgens Goethes uitspraak: ‘Een talent vormt zich in stilte, een karakter in de stroom der wereld’.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1989:2095) besteedde H.P.Cremers, vrouwenarts te Rotterdam, met een curriculum vitae ruime aandacht aan dr.Duyzings bij gelegenheid van zijn 60-jarig artsjubileum. Vermeld werd onder andere zijn afstuderen te Utrecht in 1929; de erkenning als specialist voor verloskunde en gynaecologie door de Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties