Meer tumorverbreiding door beschadiging van het peritoneum

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:734

Wanneer zich, na een in opzet curatieve resectie van een colorectaal carcinoom, recidieven voordoen, zijn deze meestal locoregionaal gelokaliseerd. Bij dierproeven met ratten vonden Van den Tol et al. sterke aanwijzingen dat de uitgebreidheid van een tumorrecidief na een oncologische operatie medebepaald werd door de mate waarin tijdens de operatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties