Meer kans op hart- en vaatziekten na trauma en bij PTSS

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2677

Vrouwen hebben na een traumatische ervaring vaker hartinfarcten of beroertes vóór hun 60e levensjaar. Als er bovendien sprake is van 4 of meer symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), is het risico nog hoger. Bij PTSS wordt dit verhoogde risico voor ongeveer de helft verklaard door ongunstige leefstijlfactoren.

Dat blijkt uit een analyse van gegevens uit de tweede ‘Nurses health study’. Jennifer Sumner en collega’s van de Columbia Universiteit in New York stuurden ruim 50.000 deelneemsters – leeftijd destijds 44-60 jaar – vragenlijsten over doorgemaakte trauma’s en symptomen van PTSS (Circulation.2015; online 29 juni). Het optreden van hart- en vaatziekten – 277 myocardinfarcten en 271 CVA’s – was bijgehouden vanaf 1989. Ook gegevens over potentiële verstorende en intermediaire variabelen, zoals leefstijlfactoren, cardiovasculaire familieanamnese, voorgeschiedenis – onder meer van misbruik en mishandeling op de kinderleeftijd – en depressies en gebruik van antidepressiva, werden verzameld.

Aan het begin van de studie, in 1989, had de helft van de deelneemsters ooit een traumatische ervaring gehad, 20% nooit. 10% had ≥ 4 symptomen van PTSS. Na een trauma was het risico op voortijdige hart- en vaatziekten met 45% verhoogd (hazardratio (HR): 1,45; 95%-BI: 1,15-1,83), bij ≥ 4 symptomen van PTSS met 60% (HR 1,60, 1,20-2,13), beide vergeleken met collega’s zonder trauma. Vooral bij PTSS werd dit verband voor een belangrijk deel (47%) verklaard door ongunstige leefstijlfactoren. Het is al langer bekend dat PTSS is gerelateerd aan roken, overgewicht en een inactieve leefstijl. In hetzelfde cohort was eerder aangetoond dat een voorgeschiedenis van seksueel misbruik gepaard gaat met een verhoogd risico op hart- en vaatzieken. Correctie voor deze potentiële confounder en voor andere verstorende variabelen veranderde de uitkomsten van de analyse echter niet wezenlijk.

Gerelateerde artikelen

Reacties