Meer fouten tijdens 24-uursdienst

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4609

Dat artsen aan het einde van een 24-uursdienst meer fouten maken, is voldoende bekend. Maar het verbieden van 24-uursdiensten voor eerstejaars aiossen leidde in de Verenigde Staten niet tot minder fouten, waarna de oude roosters weer terugkeerden. Om het effect van 24-uursdiensten eens goed te vergelijken met kortere diensten, voerden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties