Meer afwijkingen in het bovenste deel van het maag-darmkanaal dan in het colon bij positieve benzidinereactie van de feces

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:119-20

Bij 248 patiënten die waren doorverwezen voor verder onderzoek omdat bij hen de benzidinereactie van een fecesmonster positief was, onderzochten Rockey et al. de prevalentie van afwijkingen in het bovenste deel van het maag-darmkanaal en in het colon.1 De mediane leeftijd van de patiënten was 61 (uitersten 40-89) jaar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties