Medische fysiologie

Media
L.N. Bouman
J.A. Bernards
M.A. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1572

L.N.Bouman en J.A.Bernards, Medische fysiologie. 810 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002. ISBN 90-313-3091-4. Prijs: ingen. € 79,80.

Met de introductie van probleemgestuurd onderwijs aan de meeste faculteiten geneeskunde in Nederland wordt men geacht veel basiskennis op te doen door middel van zelfstudie. Het feit dat er…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties