Medische fysica

Media
A. van Oosterom
T.F. Oostendorp
G.F. Smoorenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1476

A.van Oosterom en T.F.Oostendorp, Medische fysica. 174 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1997. ISBN 90-6348-020-2. Prijs: ingen. ƒ 55,.

Dit boek is in essentie een uitgewerkte syllabus, bedoeld voor het onderwijs aan studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en tandheelkunde. Het behandelt de onderwerpen: stroming door vaten, uitwisseling van gassen, weefselelasticiteit, licht, geluid…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties