Medische aspecten van Down-syndroom.
Open

Media
09-06-2000
E. de Graaf, M. de Graaf en M.H. Evenhuis
Medische aspecten van Down-syndroom. Achtergrondinformatie om ouders mondiger te maken. Onder redactie van E. de Graaf en M.de Graaf. 306 bl., fig. V & V Producties, Amersfoort 1999. ISBN 90-75-704-135. Prijs: ingen. ƒ 39,50.

Dit boek, dat in de eerste plaats bestemd is voor ouders, is uitgegeven door de oudervereniging Stichting Down Syndroom. Het ...