Medicus en maatschappij.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:907

Medicus en maatschappij. Leerboek complexe maatschappelijke problematiek ten behoeve van geneeskundigen in opleiding. Onder redactie van M.H.R.Nuy en E.H.van de Lisdonk. 412 bl., fig., tabellen. SWP, Utrecht 1995. ISBN 90-6665-122-9. Prijs: ingen. ƒ 79,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties