Medicamenteuze profylaxe van koortsconvulsies bij kinderen weinig zinvol
Open

In het kort
09-08-2012
Rob J.P.M. Scholten en Nicole Boluyt

Waarom dit onderzoek?

Koortsconvulsies bij kinderen veroorzaken doorgaans veel beroering en recidiveren bij circa 30% van de patiënten. Anti-epileptica en antipyretica toegediend tijdens koortsperioden zouden recidieven kunnen voorkómen en minder bijwerkingen hebben dan onderhoudsbehandelingen.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van verschillende anti-epileptica en antipyretica op het voorkómen van koortsconvulsies bij kinderen van 11 maanden en ...