Medicamenteuze behandeling van covid-19

Een beknopte update
Zorg
12-11-2020
Mark G.J. de Boer, Emilie M. Gieling, Paul D. van der Linden, Bhanu N.M. Sinha en Albert M. Vollaard

Toen bij de eerste patiënt in Nederland een infectie met SARS-CoV-2 werd vastgesteld, was onbekend welke geneesmiddelen effectief zijn als behandeling van de infectieziekte. In de tussentijd zijn verschillende middelen voor de behandeling van patiënten met covid-19 onderzocht. Wat weten we nu wel, wat we aan het begin van de pandemie niet wisten?

Auteursinformatie

LUMC, afd. Infectieziekten, Leiden: dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog, klinisch epidemioloog (tevens: Stichting Werkgroep Anitioticabeleid). UMC Utrecht, afd. Klinische Farmacie, Utrecht: dr. E.M. Gieling, ziekenhuisapotheker. Tergooi, afd. Klinische Farmacie, Hilversum: dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker, klinisch epidemioloog. UMCG, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Groningen: prof.dr. B.N.M. Sinha, arts-microbioloog. RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven: dr. A.M. Vollaard, internist-infectioloog.

Contact: M.G.J. de Boer (m.g.j.de_boer@lumc.nl)

 

Verantwoording

De auteurs van dit artikel zijn tevens de leden van de redactiegroep voor de Leidraad ‘Medicamenteuze behandeling van covid-19’

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Mark G.J. de BoerICMJE-formulier
Emilie M. GielingICMJE-formulier
Paul D. van der LindenICMJE-formulier
Bhanu N.M. SinhaICMJE-formulier
Albert M. VollaardICMJE-formulier