Medical problems in dentistry

Media
C. Scully
R.A. Cawson
I. van der Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2221

C.Scully en R.A.Cawson, Medical problems in dentistry. 4e druk. 570 bl., fig., tabellen. Butterworth-Heinemann, Oxford 1998. ISBN 0-7236-1056-8. Prijs: geb. ƒ 168,30.

Dat binnen 15 jaar reeds behoefte bestond aan een 4e druk, bewijst dat Medical problems in dentistry in een grote behoefte voorziet. Wanneer men afgaat op de titel…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties