Medical microbiology illustrated.

Media
S.H. Gillespie
T.A.M. Hekker
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:151

S.H.Gillespie, Medical microbiology illustrated. 286 bl., fig., tabellen. Butterworth-Heinemann, Oxford 1998. ISBN 0-7506-4415-X. Prijs: ingen. ƒ 62,35.

Het doel van dit boek is de lezer kennis te laten maken met de basisprincipes van de medische microbiologie, zowel wat betreft de laboratoriumaspecten als de klinische kant van dit vak. Het is dus…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties