Medical microbiology

Media
C. Mims
J. Playfair
I. Roitt
D. Wakelin
R. Williams
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
A.M. Simoons-Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2268

C.Mims, J.Playfair, I.Roitt, D.Wakelin en R.Williams, Medical microbiology. 2e druk. 584 bl., fig., tabellen. Mosby, Londen 1998. ISBN 0-7234-2781-X. Prijs: ingen. ƒ  112,-.

De tweede druk van ‘Mims’ is een herziening van het leerboek waarvan de eerste druk in 1993 het licht zag. Het boek beoogt een uitgebreid overzicht…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties