Mededelingen Ziekenfondsraad

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2489-91

Nationaal programma pre- en postnatale preventie bij zwangeren en pasgeborenen

Onder de noemer ‘Nationaal programma pre- en postnatale preventie bij zwangeren en pasgeborenen’ is op 1 juli jl. het bestaande preventieprogramma voor deze groepen op een tweetal punten uitgebreid en zijn veranderingen aangebracht in de logistiek van het programma. De twee belangrijke toevoegingen zijn:

1. in de 12e week van de zwangerschap wordt het bloed van elke zwangere onderzocht op irregulaire erytrocytenantistoffen;

2. in de 30e week van de zwangerschap worden 1000 IE anti-RhD-Ig toegediend aan elke RhD-negatieve zwangere die geen (levend) kind heeft.

In de 12e week blijven de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties