Mededelingen Ziekenfondsraad

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:743

Projecten ontwikkelingsgeneeskunde

De raad adviseert als medisch aanvaardbare handeling te beschouwen de toepassing van het radiofarmacon 131I-jobenguaan als therapie bij recidief of residu na een eerdere chirurgische ingreep bij neuroblastoom en als voorbereiding op een operatieve ingreep bij neuroblastoom in een vergevorderd stadium. Voorts luidt het advies dat bij diagnostiek van neuroblastoom in het algemeen de voorkeur moet worden gegeven aan 123I- boven 131I-jobenguaan.

De huidige beperkte regeling voor toepassing van bio-synthetisch groeihormoon kan, volgens het advies van de raad, zowel wat betreft de indicaties als de aan de regeling verbonden restricties gehandhaafd blijven. Voorts acht de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties