Mededelingen van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1257-60

Registratie van geneesmiddelen

In tabellen 1, 2 en 3 is weergegeven welke geneesmiddelen met een voor Nederland nieuw werkzaam bestanddeel in respectievelijk februari, maart en april 1997 zijn ingeschreven. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen wijst er met nadruk op dat het deel IB van het registratiedossier opvraagbaar is bij de desbetreffende registratiehouder. De IB-tekst bevat de volledige informatie over de voorwaarden waaronder een geneesmiddel in de handel mag zijn (zie ook Pharm Weekbl 1992;127:235-6).

Met ingang van 1 januari 1995 is het mogelijk geworden dat voor bepaalde geneesmiddelen (doorgaans op biotechnologische wijze bereide geneesmiddelen en geneesmiddelen met nieuwe…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties