Mededelingen van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

A.P. Hoogerbrugge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:536

Coliacron, injectie en Interacton, injectie uit de handel

Coliacron en Interacton zijn produkten die in 1963, ten tijde van het in werking treden van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, reeds in de handel waren. Omdat in de wet een registratieplicht werd ingevoerd, moest voor dergelijke produkten een registratie-aanvrage worden ingediend. De produkten mochten dan in de handel blijven, totdat definitief zou zijn beslist over deze aanvragen.

Bij de beoordeling van Coliacron en Interacton is gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor de gestelde werkzaamheid. De produkten zijn daarom voor registratie geweigerd en de weigeringen zijn na uitspraak in hoger beroep…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties