Mechano-therapie toegepast op het circulatie-systeem

Onderzoek
Sijp, van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1897;41:1074-80