Matig resultaat van de behandeling van femurschachtfracturen bij kinderen door intramedullaire fixatie

Onderzoek
M.C. van Meeteren
Y.E.A. van Riet
M.M. Hoogbergen
A.J. Pull ter Gunne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1232-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de met intramedullaire fixatie behandelde femurschachtfracturen bij kinderen.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht, afdeling Chirurgie, en Wilhelmina Kinderziekenhuis, afdeling Chirurgie, Utrecht.

Methode

In de periode 1982-1993 werd bij 27 patiënten, jonger dan 16 jaar en met evenzovele femurschachtfracturen, osteosynthese verricht met behulp van intramedullaire fixatie. Van deze patiënten werden de statussen en de röntgenfoto's geanalyseerd; bij 24 patiënten werd een naonderzoek verricht dat bestond uit anamnese en lichamelijk onderzoek. Tevens werd de beenlengte radiologisch gemeten en een mogelijk ontstaan rotatieverschil beoordeeld door de anteversiehoek van beide femora te vergelijken met CT.

Resultaten

De gemiddelde opnameduur was 34 dagen. Er traden geen postoperatieve complicaties op. In totaal waren er 10 patiënten met een beenlengteverschil < 1 cm en een rotatieverschil < 10°. Drie patiënten hadden een verkorting van het getroffen been > 1 cm (maximaal 1,7), 6 een verlenging > 1 cm (maximaal 3,5). Het rotatieverschil ten opzichte van het gezonde been was bij 9 patiënten > 10°, bij 6 van hen door toegenomen exorotatie (maximaal verschil: 22°) en bij 3 door toegenomen endorotatie (maximaal verschil: 27°).

Conclusie

De winst van intramedullaire fixatie van een femurschachtfractuur bij kinderen was zeker wat betreft standafwijkingen gering. De operatie-indicatie dient met terughoudendheid gesteld te worden. Bij een operatie moet een perfecte controle van de (rotatie)stand plaatsvinden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.M.C.van Meeteren en mw.Y.E.A.van Riet, assistent-geneeskundigen.

Centraal Militair Hospitaal, afd. Urologie, Utrecht.

M.M.Hoogbergen, assistent-geneeskundige.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Chirurgie, Utrecht.

A.J.Pull ter Gunne, kinderchirurg.

Contact mw.M.C.van Meeteren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties