Marije Hamaker

profiel foto van Marije Hamaker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1843

Marije Hamaker is klinisch geriater, met als aandachtsgebied de geriatrische oncologie, in het Diakonessenhuis in Utrecht. Ze is eerste auteur van het artikel ‘Zieke of ziekte in de oncologie?’ (D5814)

Wat wilde u vroeger worden?

‘Ik heb van alles overwogen, zoals schooljuf, helikopterpiloot, psycholoog. Dat laatste interesseert me nog steeds wel. Geneeskunde kwam pas later in beeld, toen op Teleac de serie Chirurgenwerk werd uitgezonden. Dat vond ik zo fascinerend!’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Atul Gawande. Vanwege zijn bewonderenswaardige vermogen om door het vertellen van verhalen mensen te inspireren en aan het denken te zetten.’

‘Je bent aan het investeren óf aan het vertrekken’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘Toen ik in het Diakonessenhuis kwam werken, wilde ik heel graag iets doen voor de oudere oncologische patiënt, maar ik vond het moeilijk te bedenken wat dan mijn bijdrage als geriater in een oncologisch zorgpad zou zijn. Achteraf gezien heb ik daar veel te lang in mijn eentje mee geworsteld, vanuit onzekerheid en het gevoel dat ik anderen er pas bij kon…

Vragen van de patiënt onbeantwoord

Ook interessant

Reacties