Manuele therapie bij nekpijn: steeds meer bewijs voor effectiviteit

Opinie
Bart W. Koes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4599
Abstract

Hoewel nekpijn een veel voorkomende klacht is en veel patiënten zich met nekpijn bij de huisarts en fysiotherapeut melden zijn er nog geen landelijke richtlijnen voor behandeling beschikbaar. Een van de redenen waarom bijvoorbeeld het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) nog geen standaard over nekpijn heeft gemaakt, is het gebrek aan voldoende goede klinische studies bij deze aandoening. Maar er komen steeds meer nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar.

Voor patiënten met een acute episode van nekpijn geldt in het algemeen dat de prognose zeer gunstig is. Uit een Nederlandse studie uitgevoerd onder patiënten met acute nekpijn uit de huisartspraktijk rapporteerde 66% van de patiënten binnen 6 weken weer geheel of grotendeels hersteld te zijn.1 Met name patiënten die minder dan 2 weken klachten hebben op het moment dat ze bij de huisarts komen, herstellen relatief snel. Als er geen onderliggende aandoening is, is een afwachtend beleid afdoende voor de meeste patiënten met…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Contact Prof.dr. B.W. Koes, epidemioloog (b.koes@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 februari 2012

Pijnstilling bij nekklachten is minder effectief dan wervelmanipulatie of thuisoefeningen

Ook interessant

Reacties

Ernstige bijwerkingen zijn vaak zeldzaam en waren in de onderzochte groep niet aanwezig.

Tijdens mijn werkzaamheden in het Ikazia ziekenhuis heb ik ten minste een patient met een art. vertebralisdissectie met een staminfarct na manuele therapie van de nek gezien. Hoewel ik begrijp dat dit een zeldzame complicatie is had dit voor deze patient wel grote gevolgen. Zie ook het artikel van collega D.A. Boschen en F.L.M. Peeters in  het NTvG in 1993


LCW de Jonge, radioloog, Ikazia Ziekenhuis