Manual of physical medicine & rehabilitation

Media
C.M. Brammer
M.C. Spires
J.W. Gorter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2325

Manual of physical medicine & rehabilitation. Onder redactie van C.M.Brammer en M.C.Spires. 511 bl., fig., tabellen. Hanley & Belfus, Inc., Philadelphia 2002. ISBN 1-56053-479-6. Prijs: ingen. € 72,48.

De hoofdredacteuren van dit ‘manual’ namen het initiatief tot het schrijven van een praktisch handboek over revalidatiegeneeskunde naar analogie van klassieke handboeken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties