Mammografisch occult mammacarcinoom

Onderzoek
Dronkers, D.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1985;129:1632-5