Mammografie bij vrouwen tussen 40 en 49 jaar, vervolg.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:804

Mammografie bij vrouwen tussen 40 en 49 jaar, vervolg. – De Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) zijn teruggekomen op hun negatieve advies ten aanzien van het routinematige mammogram bij vrouwen tussen 40 en 49 jaar (zie deze rubriek, 1997:403). Dit advies wekte januari dit jaar grote verontwaardiging in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties