Malaria-bestrijding in primitieve omstandigheden

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1954;98:3492-3