Mag ik als arts een glaasje drinken?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1347

Rectificatie

Per 11 maart 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet.

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Vraag

Mag een arts alcohol drinken vóór en tijdens werk- of diensttijd?

Juridische achtergrond

Van alle volwassenen in Nederland geeft ruim 82% aan wel eens alcohol te nuttigen. Dat percentage zal bij artsen niet wezenlijk anders zijn. Maar mogen artsen ook vóór en tijdens werk- of diensttijd een glaasje nemen?

Het is algemeen bekend dat de consumptie van alcohol van invloed kan zijn op het functioneren. Zo kan de inname van alcohol het reactievermogen verminderen en het risico op het maken van fouten vergroten. Daarom bestaan er wetten die het nuttigen van alcohol voor diverse beroepsgroepen verbieden, waaronder voor piloten. Andere wetten stellen limieten aan de alcoholinname, bijvoorbeeld voor houders van een rijbewijs die deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer. Dergelijke wetten bestaan er niet voor artsen, ook niet voor artsen die patiëntgebonden werkzaamheden verrichten.

Sinds 2018 heeft de KNMG in de Gedragsregels van artsen een standpunt opgenomen over het drinken…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Ook interessant

Reacties