'Structuur, analytisch, empathisch'

Maak kennis met Rob de Man

Rob de Man
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1333

Rob de Man is mdl-arts in het Erasmus MC. Hij is gespecialiseerd in leverziekten, -tumoren en -transplantatie en is in november 2015 benoemd tot hoogleraar hepatologie. Sinds 2013 is hij sectieredacteur mdl voor het NTvG.

Wilde u altijd geneeskunde studeren?

‘Ik heb lang getwijfeld tussen Frans en geneeskunde. Uiteindelijk heb ik eerst 3 jaar economie gestudeerd omdat ik pas de vierde keer ingeloot werd voor geneeskunde.’

Wie is uw grootste inspiratiebron?

‘Ik heb grote bewondering voor klinische denkers die “out of the box” weten te denken, bijvoorbeeld Oliver Sacks. Maar ook voor Wanda de Kanter en Pauline Dekker, die zonder opgeven het stoppen met roken nastreven, en voor Nico van der Lely, die via zijn alcoholpoli onze aandacht vraagt voor iets wat we normaal zijn gaan vinden maar wat niet normaal is.’

Wat is de

Ook interessant

Reacties