Maagruptuur door mond-op-mondbeademing

Klinische praktijk
Geel, A.N. van, Ruiter, P. de en Seerden, B.P.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1979;123:1647-9