Lues congenita

Klinische praktijk
Valk, J.W. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1929;73:290-6