Luchtverontreiniging: een determinant voor COVID-19?

Commentaar
28-05-2020
Johannes C.C.M. in ’t Veen, Jasper H. Kappen en Onno C.P. van Schayck

Er zijn allerlei factoren die een ongunstige invloed hebben op het beloop van COVID-19. Sociaal-economische factoren spelen een rol, maar ook overgewicht en het roken van sigaretten. Mogelijk draagt ook luchtverontreiniging bij aan een ernstiger beloop van COVID-19. Wat zijn redenen om te veronderstellen dat daar een verband tussen is?

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Jan J. van der Meulen
27-06-2020 23:35

ACE2

Wanneer de auteurs schrijven: "De angiotensine-converterend-enzym(ACE)-receptor in de luchtwegen wordt gezien als cruciaal voor de virusactiviteit bij COVID-19. Bij cardiale comorbiditeit, adipositas en roken, die alle gepaard gaan met een verhoogde ACE-receptorexpressie, is het beloop van COVID-19 heftiger.", dan is dat op twee punten onvolledig geformuleerd. Ten eerste, er zijn 2 ACE receptoren. Het is niet de ACE receptor, ACE zet angiotensine 1 om in angiotensine 2, dat vasoconstrictie geeft. Het betreft de ACE2 receptor en ACE2 zet angiotensine 2 om in angiotensine 1-7, dat vasodilatatie geeft (1).

Eveneens onvolledig is de opsomming van de omstandigheden die een verhoogde ACE2-receptor expressie veroorzaken. Vitamine D deficiëntie veroorzaakt het ook en adipositas gaat vaak gepaard met een vitamine D deficiëntie. Dus mogelijk is niet de adipositas maar de vitamine D deficiëntie de oorzaak van een heftiger beloop. Vandaar ons advies aan adipeuze mensen om tijdens de COVID pandemie vitamine D suppletie te nemen. Iets wat overigens om geheel andere redenen al sinds 2012 door de Gezondheidsraad wordt geadviseerd.

Referentie

1. Ilie PC, Stefanescu S, Smith L. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clin Exp Res 2020; 32, 1195–1198.

Jan van der Meulen, basis-arts

Hans in 't Veen
29-06-2020 11:13

reactie auteurs

Dank voor uw nuancering. Inderdaad is het zo dat er 2 ACE receptoren zijn. Vanwege het speculatieve karakter en ruimte beperking in het artikel zijn wij ten aanzien van de mogelijke onderliggende interactieve mechanismen tussen luchtverontreinging en Covid-19 bondig geweest. Hetzelfde geldt voor de mogelijke relatie tussen een vitamine D tekort, adipositas en het heftiger beloop van een Covid-19. Deze relatie maakt een meer gecontroleerde studie naar profylactische Vitamine D substitutie en Covid-19 interessant.

namens de auteurs,

Hans in 't Veen, longarts