Loslating der membraan van Descemet na lensextractie

Klinische praktijk
Weve, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:398-2